Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze klanten en websitebezoekers en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en/of verwerkt. We zullen deze gegevens beschermen tegen misbruik.

Garage Caspers B.V. en de Caspers Collectie B.V., hierna te noemen Caspers, gevestigd aan Burg. J.G. Legroweg 108 9761TD te Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caspers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via coen@garagecaspers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caspers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Caspers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caspers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Caspers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De volgende bedrijven verwerken kunnen uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken.

Mailchimp

De nieuwsbrieven van Caspers worden verzonden met Mailchimp van het bedrijf Rocket Science Group. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp, op servers in de Verenigde Staten. De e-mail adressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk.

De door u ingevulde gegevens voor de mailinglist worden slechts gebruikt voor frequente nieuwsbrieven vanuit Caspers. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Caspers. Na definitieve inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de aanmelding (dubbele opt-in-procedure). De opslag van uw gegevens in Mailchimp is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf namelijk uitschrijven wanneer u wilt, via de link onderaan de nieuwsbrieven of door contact met ons op te nemen.

Rimote

De website en e-mail van Caspers wordt gehost bij hostingbedrijf Rimote te Groningen. Gegevens die u achterlaat op de website van Caspers zijn op de servers van Rimote Media opgeslagen.

Google

De e-mail van Caspers wordt gehost bij Google (Gmail). Google Drive wordt gebruikt voor het beveiligd opslaan van een deel van onze documenten.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caspers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om fouten te ontdekken, om zo onze dienstverlening aan de bezoeker te kunnen verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd opgeslagen (het laatste octet van uw IP-adres wordt verwijderd). De gegevens die Analytics via onze websites verzamelt zijn dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bij de instellingen van Google Analytics voor Caspers hebben wij aangegeven dat Google de verkregen analytics informatie niet voor (andere) Google diensten mag gebruiken en niet mag delen met derden. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google (standaard bewerkersovereenkomst).

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt de cookies van Google Analytics weigeren door deze plug-in te installeren.

Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM) gebruiken wij om verschillende (tracking)codes (tags) op de website via een interface te beheren. Verder bepaalt GTM welke scripts bij jou wel of niet ingeladen worden. Zo kunnen we het onnodig inladen van bestanden voorkomen. GTM zelf registreert geen persoonsgegevens en zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags worden geactiveerd of niet. Bekijk hier de privacy policy van GTM.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caspers en heeft u het recht op gegevens­overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar coen@garagecaspers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Caspers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caspers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor het adres in de adresbalk van uw browser.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via coen@garagecaspers.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd:

Hoofdmenu