afbeelding bij artikel Bijtelling regels bij een auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt, moet uw werkgever een bedrag bij uw loon tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik heeft. Dit bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de auto waarin u rijdt. Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Uw nettoloon gaat hierdoor omlaag.

Hoe werkt de regeling privégebruik auto van de werkgever? Berekening bijtelling
Het voordeel van het privégebruik van een auto van de werkgever is meestal 25% van de catalogusprijs van de auto. Uw werkgever telt per loontijdvak (bijvoorbeeld per maand als u uw loon per maand krijgt) een evenredig deel van het voordeel bij uw loon. Dit is de bijtelling.

Voorbeeld
U hebt een auto van uw werkgever met een catalogusprijs van € 24.000. De bijtelling bij het loon per kalenderjaar is 25% van € 24.000 = € 6.000. Per maand is dat € 6.000 : 12 = € 500.

Als u in een zuinige auto rijdt, gelden lagere tarieven. De bijtelling voor milieuvriendelijke auto's hangt af van het moment waarop voor het eerste een kenteken is afgegeven voor de auto.

Geen bijtelling bij weinig privégebruik
Als u niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt en u kunt dit bewijzen, hoeft uw werkgever niets bij uw loon te tellen. U kunt hiervoor de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ downloaden via de website van de Belastingdienst. U kunt het formulier ook aanvragen bij de Belastingtelefoon.

Eigen bijdrage voor privégebruik
Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik, dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken.

Geen bijtelling bestelauto voor uitsluitend zakelijk gebruik
Heeft u een bestelauto van uw werkgever? En gebruikt u die uitsluitend voor werk en niet voor privé? Dan kunt u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling bij uw loon te tellen. U kunt het formulier ook opvragen bij de Belastingtelefoon.

Youngtimer dan wel Oldtimer rijden = veel minder zakelijke bijtelling!

Zodra een auto 15 jaar of ouder is (en dus een youngtimer is) betaalt u niet de zakelijke bijtelling van 25% over de oorspronkelijke cataloguswaarde, maar 35% over de waarde in het economisch verkeer (WEV). Deze dagwaarde kunt u bij de fiscus middels uw aankoopfactuur aantonen.
Voordelige zakelijke bijtelling geldt ook voor buitenlandse auto’s

De datum van de eerste inschrijving, zoals vermeld op het oorspronkelijke kentekenbewijs, is bepalend. Het maakt niet uit in welk land deze heeft plaatsgehad. Wanneer het om een auto uit het buitenland gaat, neemt het RDW die datum over op het nieuwe Nederlandse kentekenbewijs.

Elk jaar minder belasting betalen!
De waarde in het economisch verkeer wordt jaarlijks minder en is dus van invloed op uw bijtelling wanneer u de auto zakelijk gebruikt. Wij adviseren dan ook uw auto jaarlijks te laten taxeren om discussie met de fiscus te voorkomen.

Actueel Meer Nieuws & events

collage met afbeeldingen van caspers collectie instagram

Volg ons!

Blijf op de hoogte van onze vlogs, events en het nieuwste auto-aanbod. Volg ons via Facebook, Instagram of YouTube!

Hoofdmenu